We horen wel eens dat mensen zeggen: "En de bank heeft zomaar
de bankrekening geblokkeerd."  Als er iemand overlijdt, komt er veel
op de nabestaanden af. Ook met de bank moet het nodige worden
geregeld. Maar hoe weet een bank nu of iemand is overleden?

Het is niet zoals veel mensen denken dat een instantie zoals de
gemeente het doorgeeft aan de bank. De bank komt via een
andere weg aan de informatie. En dat kan zijn dat een nabestaande
het overlijden aan de bank meldt. Maar ook, en dat is wat b.v. de
Rabobank in Noord Oost Friesland doet, de informatie verzamelen
via de overlijdensadvertenties in de kranten.

Als de bank weet dat iemand is overleden en het is niet een
"en/of" rekening (overblijvende rekeninghouder blijft over tegoed beschikken) dan gaat de bank de rekening blokkeren.
Dit heeft te maken met het erfrecht. Om zo te verzekeren dat de
tegoeden bij de rechtmatige erfgenamen terecht zullen komen.

Wat te doen als je toegang tot de bankrekening wilt.

Klik op checklijst of je wel of niet naar de notaris moet of het
bij de bank rechtstreeks kunt regelen.

Checklist

Je moet soms een verklaring van erfrecht hebben. Daarvoor
moet je naar de notaris. (Dit kan evt. ook online, hetgeen kosten
kan besparen)

Maar het hoeft niet in alle gevallen. Bij navraag bij de Rabobank
blijkt dat ze in deze regio bij een bedrag tot 10.000 euro ook
zonder een verklaring van erfrecht de rekening weer vrij kunnen
laten vallen. Dan kan met een trouwboekje en het invullen
van een document worden volstaan. Een voorwaarde is wel dat
er binnen de nabestaanden een goede verstandhouding moet
zijn. En daar zal de bank wel naar vragen.

Het is dus raadzaam om bij een geblokkeerde rekening eerst
even contact op te nemen met de bank, of het wel of niet
noodzakelijk is om naar de notaris te stappen. Want per bank
kan het beleid wel verschillend zijn.

zie ook: http://www.verklaringvanerfrecht.nl
Bankrekening geblokkeerd?