De vragen en besluiten

• Kiest u voor een opbaring op bed of voor een uitvaartkist? Op welk moment
  en waar moet de overledene worden opgebaard?

• De overledene zal e.v.t. naar de plaats van opbaring vervoerd moeten worden
  en het dient duidelijk te zijn wanneer men afscheid kan nemen: het rouwbezoek.

• Hoe wilt u iedereen op de hoogte stellen van het overlijden?
  Kiest u voor rouwbrieven, dan moet er een tekst opgesteld worden en een keuze
  gemaakt worden welke vormgeving u het meest aanspreekt. Een adreslijst met
  de namen van de genodigden is heel handig.

• Mogelijk wilt u het overlijden ook kenbaar maken in een advertentie of via
  internet, bij voorbeeld op de site www.condoleance.nl.

• Voor begraven is een graf nodig. Ook hier zijn keuzemogelijkheden met
  bijbehorende kosten.

• Bij cremeren zijn er keuzemogelijkheden met betrekking tot de asbestemming.

• Wilt u een kerkelijke plechtigheid of een spreker vanuit levensbeschouwelijke hoek?

• Natuurlijk moet er vervoer geregeld worden. Dit geldt voor de overledene, maar
  kan ook voor naasten geregeld worden.

• Wie dragen de overledene? Familie, vrienden of de mensen van de
  uitvaartonderneming?

• Mogelijk zijn er speciale wensen ten aanzien van de bloemen,
  zowel bij de uitvaart als daarna.

• In hoeverre worden kinderen betrokken?

• Hoe moet de uitvaartplechtigheid er uit zien?