Levensverhaal / in Memoriam:

Misschien heeft u het wel eens meegemaakt, dat de spreker/ster
tijdens een uitvaartplechtigheid de naam van de overledene niet
meer wist, of dat een verhaal wat verteld werd helemaal niet
paste bij de overledene. Vaak horen we van mensen dat ze graag
herinnerd willen worden zoals ze werkelijk zijn. Niet teveel 'opgehemeld' en ook niet te negatief. Gewoon hoe ze waren en wat
ze hebben betekend voor hun naasten. Als u er ook zo over denkt,
kunnen wij het levensverhaal ook zelf doen. Wij bouwen na het
overlijden een band op met de naaste familie en luisteren graag
naar het verhaal van de overledene. En we proberen dan een
passend verhaal te maken wat recht doet aan de overledene en naaste familie.
En of iemand gelovig is of helemaal niet, het verhaal moet passen
bij de overledene. Er wordt afscheid genomen van een dierbare en
daarom vinden wij het belangrijk dat hetgeen gesproken wordt iets
is wat de nabestaanden kunnen meenemen in hun verwerking van
het verdriet.