Liturgie / Orde van dienst:

Wij hebben de beschikking over moderne kleuren laserprinterapparatuur. Daardoor hebben wij langer tijd om met de nabestaanden de orde van dienst door te spreken. De keuze van wel of niet een foto op de voorkant, de vraag of een bepaald familielid wel of niet iets zal zegggen hoeft niet direct al te worden besloten.
En dat geeft natuurlijk rust.